Hakkımızda

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası | Kadın Girişmciler Kurulu


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 156 sayılı kararı ile oluşturulan Kadın Girişimciler Kurulu ile eşgüdüm halinde çalışmak üzere tüm illerde oda ve borsaların desteği ile “İl Kadın Girişimciler Kurulları (İLKGK)” oluşturulmuştur.

Kuruluş

İLKGK, kadın girişimciliği konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun Görevleri:

A) Kurulduğu ildeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek.

B) Kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak. Bu kapsamda:

  1. Girişimcilik veya gelir yaratma gibi becerilerini gerçekleştirmek isteyen kadınlara bunu nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için öğrenme ortamlarını hazırlamak.
  2. Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek ve yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri düzenlemek.
  3. Kadın girişimcilere yenilikler ve iş yaşamı ile ilgili konular hakkında bilgi vermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunmak.
  4. Lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenlemek.
  5. Kadın girişimcilerin bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşmalarını sağlayarak, varsa sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak.

C)İLKGK, eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra kadın girişimcileri iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da desteklemek. Bu kapsamda:

  1. Kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlamak.
  2. Yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimciler yanında kısa süreli staj imkanları yaratmak.
  3. Koçluk sistemi geliştirerek yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamak.

D) Kadın girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek.

E) İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve bu sektörlere kadın girişimcileri yönlendirmek ve teşvik etmek.

F) Kadın girişimcilerin Sivil Toplum Kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek.

G) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları oluşturmak

Girişimcilik veya gelir yaratma gibi becerilerini gerçekleştirmek isteyen kadınlara bunu nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için öğrenme ortamı hazırlamak. Oluşturdukları yapıyı nasıl idare edebilecekleri hakkında eğitimler vermek başlıca görevlerimizdir Kahramanmaraş Kagik

Yönetim KuruluKahramanmaraş Kagik

N.Ceylan BaldukBaşkan

Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı.